Monika Lorenc - Terapia TSR Lublin

Jak pracuję i czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy) jest nurtem terapii krótkoterminowej.

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach uważa się, że klient sam najlepiej wie, czego mu potrzeba.

Klient w nurcie TSR jest uważany za największego eksperta w sprawach dotyczących własnego życia. Milton Erickson twierdził, że „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”.

Główną filozofię TSR opisuje cytat: „Rozmowa o problemach stwarza problemy. Rozmowa o rozwiązaniach stwarza rozwiązania”.
Steve de Shazer

Filozofia centralna TSR to trzy proste założenia:

 1. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj
 2. Jeśli się dowiesz, co działa, rób tego więcej
 3. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego
 4. (niektórzy dodają jeszcze punkt czwarty – „życie jest proste, nie komplikuj”).

Założenia Terapii w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR)

 • skupienie na pozytywach, rozwiązaniach
 • koncentracja na teraźniejszości i przyszłości
 • kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby
 • małe zmiany powodują duże zmiany
 • klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia

 

Filozofia centralna TSR

Jeśli coś działa

Rób tego więcej

Jeśli coś nie działa

Nie rób tego więcej – rób coś innego

Jeśli coś się nie zepsuło

Nie naprawiaj tego

Niektóre założenia TSR:

 • skupianie się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości
 • nie skupianie się na porażkach, na tym co nie wyszło
 • budowanie wizji przyszłości
 • małe zmiany powodują duże zmiany – czasami wprowadzenie małego kroku w kierunku zmiany w dłuższej perspektywie daje już duże efekty, klient zauważa zmianę; drugi aspekt tego założenia jest taki, że jeżeli klient weźmie na siebie za dużo, może go to po prostu przytłoczyć i wtedy nie zrobi nic, zniechęci się
 • brak „wadliwości” klienta, w związku z tym, osoba korzystająca z wsparcia, określana jest mianem klienta, a nie pacjenta (osoby chorej z deficytami)
 • rozwiązanie nie jest ściśle związane z problemem – to założenie umożliwia wyjście poza schemat poszukiwania związku między problemem a jego rozwiązaniem
 • wszystko się zmienia – zmiana jest naturalnym procesem życia; mamy w nim lepsze i gorsze momenty, a podczas terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zwraca się uwagę na te lepsze okresy; zazwyczaj to z nich czerpiemy i szukamy potencjalnych rozwiązań aktualnych problemów
 • metoda małych kroków – jeżeli klient postawi sobie zbyt wygórowane oczekiwania może czuć się zanadto przytłoczony i zniechęcony

Na czym głownie polega terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach polega głównie na rozmowie, w której:

 • szuka się mocnych stron klienta
 • szuka się rozwiązań
 • bazuje się na zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach

Niektóre metody używane w terapii TSR

Terapeuta TSR może używać wielu metod, Niektóre z nich to np.:

 • przeformułowanie (zmiana osądów z negatywnych na takie o konotacjach pozytywnych)
 • pytanie o cud (wizualizacja przyszłości, w której problem nie istnieje lub klient potrafi sobie z nim poradzić)
 • komplementowanie – ma za zadanie m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwrócenie uwagi na mocne strony

Początki nurtu i twórcy

Początek tego nurtu psychoterapeutycznego przypada na lata siedemdziesiąte w Stanach Zjednoczonych.

Twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg, którzy inspirowali się między innymi dorobkiem Miltona Ericksona.

Twórcy tego nurtu zauważyli dużą poprawę u klientów, którzy przechodzili terapię, w której kładzie się nacisk na konkretne rozwiązania, zamiast ciągłe powracanie do przeszłości i dyskusję o samym problemie.

W Polsce TSR pojawia się jako podejście psychoterapeutyczne od 1990 roku.

Ile trwa proces terapii w nurcie TSR?

Jest to terapia krótkoterminowa. Oznacza to, że porządne efekty można uzyskać znacznie szybciej niż w innych podejściach terapeutycznych. I wcale nie oznacza to, że efekty te będą gorsze czy mniej trwałe. Wręcz przeciwnie. Badania wykazują, że skuteczność TSR jest porównywalna (lub czasem nawet wyższa) do innych podejść terapeutycznych.

Czas terapii nie jest ściśle określony. Terapeuta powinien pracować z klientem tak, aby był to najkrótszy czas do osiągnięcia celów terapii w stosunku do możliwości klienta.

Najczęściej mówi się o ok. 10 spotkaniach, ale należy pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna. Są klienci, którzy będą potrzebować większej ilości spotkań, przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

To klient decyduje jak często będzie chciał się spotykać oraz kiedy chce zakończyć lub przerwać terapię. Częstotliwość spotkań umawiana jest indywidualnie, najczęściej jest to raz w tygodniu.

Spotkania mogą odbywać się w gabinecie, ale mogą również on-line.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest stosowana również w:

 1. coachingu
 2. doradztwie zawodowym
 3. praktyce pracy socjalnej (np. domy dziecka, centra interwencji kryzysowych)
 4. biznesie (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 5. edukacji i wychowaniu (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
 6. zakresie ochrony zdrowia (ośrodki zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień).

Chcesz zarezerwować pierwszą wizytę?
+48 503 534 145 monika.lorenc@pokolorujzycie.pl

 

Obowiązuje mnie całkowita poufność. Zależy mi na tym, abyś czuł/czuła się bezpiecznie, komfortowo.
W sesjach wykorzystuję wiele narzędzi i metod, między innymi wykorzystuję techniki zaczerpnięte z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Kontakt

Pokoloruj Życie

Monika Lorenc
Tel: +48 503 534 145
e-mail: monika.lorenc@pokolorujzycie.pl

ul. Sławinkowska 64
20-810 Lublin

Bank PKOBP: 69 1020 3176 0000 5702 0034 9571